Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Stowarzyszenie "W Naszym Domu" prowadzi Środowiskowy dom Samopomocy w Ratyniu. Udzielamy wsparcia osobom  mającym poważne trudności w życiu codziennym, wymagającym pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, której same te osoby ani ich rodziny nie mogą zapewnić wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Stwarzamy warunki do stymulacji rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z doświadczeniem choroby psychicznej  poprzez działania wspierająco-aktywizujące. Prowadzimy rehabilitację. Naszą ideą jest wzajemna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Stwarzamy warunki do samokształcenia i upowszechniamy wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, a także promujemy zdrowie psychiczne.

Gdybyśmy kochali tych jedynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek.
Narcyza Żmichowska

Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich.
Michał Gogol

Najnowsze aktualności

Informacja o unieważnieniu przetargu

Przejdź do - Informacja%20o%20unieważnieniu%20przetargu

Twórczość naszych Podopiecznych I

Przejdź do - Pan%20Radosław%20prezentujący%20swoje%20utwory

Jeden z naszych Podopiecznych, Pan Radosław pisze piękne wiersze. W dniu dzisiejszym, podczas spotkania poetyckiego zaprezentował swoją twórczość.

Czytaj więcej o: Twórczość naszych Podopiecznych I

Przetarg na rozbudowę ŚDS

Przejdź do -

Stowarzyszenie "W NASZYM DOMU" ogłosiło przetarg: Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy poprzez budowę pracowni artystycznych przy Szkolnej 11.

Czytaj więcej o: Przetarg na rozbudowę ŚDS

Konkurs recytatorski

Przejdź do - Zwycięzcy%20konkursu%20

W naszym Ośrodku cyklicznie odbywają się konkursy recytatorskie. Są one okazją do poznania przez naszych Podopiecznych piękna tkwiącego w poezji.

Czytaj więcej o: Konkurs recytatorski