Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Stowarzyszenie "W Naszym Domu" prowadzi Środowiskowy dom Samopomocy w Ratyniu. Udzielamy wsparcia osobom  mającym poważne trudności w życiu codziennym, wymagającym pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, której same te osoby ani ich rodziny nie mogą zapewnić wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Stwarzamy warunki do stymulacji rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z doświadczeniem choroby psychicznej  poprzez działania wspierająco-aktywizujące. Prowadzimy rehabilitację. Naszą ideą jest wzajemna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Stwarzamy warunki do samokształcenia i upowszechniamy wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, a także promujemy zdrowie psychiczne.

Gdybyśmy kochali tych jedynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek.
Narcyza Żmichowska

Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich.
Michał Gogol

Najnowsze aktualności

Spotkanie Wigilijne 2018

Przejdź do - Świąteczne%20przedstawienie

Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia, jak co roku zorganizowaliśmy naszą Ośrodkową Wigilię. 

Czytaj więcej o: Spotkanie Wigilijne 2018

Spektakl Mikrokosmos

Przejdź do - Plakat%20spektaklu

Pantomima to przedstawienie, w którym aktorzy nie używają głosu. Swoje role odgrywają używając ruchu, mowy ciała oraz gestów.

Czytaj więcej o: Spektakl Mikrokosmos

Warsztaty decoupage

Przejdź do - Warsztaty%20decoupage

Decoupage – jest to technika zdobienia przedmiotów m.in. z drewna, szkła, plastiku czy porcelany.

Czytaj więcej o: Warsztaty decoupage

Udzielenie zamówienia na roboty budowlane

Przejdź do -