Stowarzyszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie "W NASZYM DOMU" to organizacja powstała w 1998 roku grupująca osoby z zaburzeniami psychicznymi (rodziny i opiekunów) związane ze Środowiskowym Domem Samopomocy we Wrocławiu przy ulicy Szkolnej 11. W grudniu 2012 roku Stowarzyszenie wygrało konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i C rozpisanego przez Urząd Miasta Wrocławia.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
  • Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji, kultury, w tym m.in. - stwarzanie warunków do stymulacji rozwoju poprzez odpowiednią opiekę, leczenie, usprawnianie i edukację.
  • Umożliwienie członkom stowarzyszenia korzystania z poradnictwa socjalnego i pomocy rzeczowej.
  • Wspieranie się w trudnych sytuacjach życiowych, wywołanych samotnością lub ograniczeniem sprawiedliwości.
  • Umożliwianie zaspokajania potrzeby samorealizacji na własnym poziomie możliwości.

Członkowie stowarzyszenia będący uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy mają możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - odbywa się to poprzez treningi umiejętności społecznych i socjoterapię.

Członkowie mogą korzystać z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i rónych form terapii zajęciowej Organizowanie są wyjścia do placówek kulturalnych oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

Członkowie okazują sobie wzajemną pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Członkowie stowarzyszenia mają okazję spotykać się na spotkaniach grupy wsparcia na której mogą wymieniać się doświadczeniami związanymi m.in. z chorobą i udzielać sobie wzmacniających informacji zwrotnych.

Działalność Grupy przenosi się na konkretne sytuacje życiowe jak odwiedziny w szpitalach podczas choroby, pomoc w remoncie mieszkania, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.

Dzięki działalności stowarzyszenia możliwe jest pozyskiwanie niezbędnych środków do realizowania zadań statutowych.