Formy terapii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Formy terapii

Pracownia plastyczna

Nasza pracownia plastyczna jest miejscem, w którym każdy z naszych podopiecznych ma możliwości poznawania nowych technik plastycznych oraz rozwijania swoich umiejętności manualnych. Tu powstają prace w różnych dziedzinach artystycznych, takich jak malarstwo, rysunek i ceramika. Celem zajęć plastycznych jest uzewnętrznienie przeżyć i doznań, odreagowanie wewnętrznych napięć oraz relaksacja

 

Zajęcia socjoterapeutyczne

 

Zajęcia socjoterapeutyczne to zaplanowane, dostosowane do potrzeb uczestników, działania ukierunkowane na odnowienie i podtrzymanie zainteresowań realnym życiem społecznym oraz stosunkami z ludźmi. Mają też na celu wzmacnianie akceptowanych społecznie postaw, oraz niwelowanie zachowań negatywnych w relacjach społecznych.

W ramach zajęć socjoterapeutycznych prowadzone są:

Warsztaty socjoterapeutyczne

Trening umiejętności prowadzenia rozmowy

Trening rozwiązywania problemów w sytuacji. międzyludzkiej

Treningi uwrażliwiające

Spotkania klubu dyskusyjnego

Trening roli społecznej

 

 

Pracownia komputerowa

Zajęcia w pracowni komputerowej, w zależności od potrzeb, mają charakter grupowy lub indywidualny. Uczestnicy zapoznają się z zasadami obsługi komputera i prostych programów. Nieograniczony postęp do Internetu umożliwia naukę wyszukiwania niezbędnych informacji oraz doskonalenie sposobu poruszania się w świecie wirtualnym. Komputery znajdujące się w pracowni przez cały dzień są do dyspozycji Podopiecznych.

 

Dogoterapia

Uczestnicy ŚDS w Ratyniu mają możliwość kontaktu ze zwierzętami poprzez udział w zajęciach dogoterapii. Realizowane są tu zadania z zakresu usprawniania mowy i myślenia oraz relaksacja. Osoby uczestniczące w zajęciach też korzystają ze świeżego powietrza poprzez regularne spacery        z psami. Asysta psa jest nieoceniona w pracy z ludźmi na co dzień pozbawionymi akceptacji, z niskim poczuciem własnej wartości, pozbawionych motywacji. Zwierzę na sesji to gwarant lepszych efektów – uczestnicy  łatwiej wchodzą w stan relaksu, szybciej nabierają pewności siebie .

 

Warsztaty teatralne

W naszym Ośrodku działa grupa teatralna RATYŃ. Zajęcia oparte są o autorską metodę wypracowaną przez prowadzącą, poprzez wieloletnie doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi              i z obciążeniami. Dbamy, żeby nasi Podopieczni mogli się rozwijać, również za pomocą sztuki.

Forma zajęć uwzględnia naukę tekstów, pracę nad wyrazistością mowy, nad ruchem scenicznym,         a także zbiorową odpowiedzialność za wspólne dzieło. Prowadzone elementarne zadania aktorskie mają na celu nie tylko zdobywanie nowych umiejętności, ale także poprawę kondycji psychicznej naszych uczestników.

Nasza grupa wielokrotnie wystawiała swoje przedstawienia w zaprzyjaźnionym Centrum Kultury Zamek w Leśnicy, podczas różnych uroczystości, m.in. Światowego Dnia Życzliwości. Także podczas pikniku rodzinnego w Jednostce Wojskowej w Leśnicy mogliśmy godnie reprezentować nasz ośrodek. Grupa RATYŃ od kilu lat prezentuje swoje przedstawienia podczas: Przeglądu Wrocławskie Szalone Kreacje, dzięki któremu miała możliwość wystąpienia na prawdziwej scenie, m.in. we Wrocławskim Teatrze Lalek, czy Teatrze na Bruku. W 2019 zdobyliśmy na przeglądzie wyróżnienie za reżyserię            i ogromne pochwały dla całego zespołu za przygotowanie spektaklu „Opowieść Wigilijna”.

Nasza grupa stale się rozwija. Posiadamy własne oświetlenie teatralne, mikrofon i sprzęt multimedialny.

 

Psychoedukacja

 

Działania ukierunkowane na lepsze zrozumienie przez uczestników ich własnego zdrowia psychicznego. Ma też na celu wzmocnienie zasobów w radzeniu sobie z chorobą. U podstaw tych działań leży przekonanie, że z większą wiedzą na temat własnego zdrowia możemy lepiej radzić sobie w kryzysie

 

Zajęcia psychologiczne

Psycholog diagnozuje poziom sprawności umysłowej, a także osobowość. Pomaga w rozwiązywaniu problemów osobistych, wspiera osoby w trudnych chwilach życia. Prowadzi zajęcia na bardzo różne tematy, np. od radzenia sobie ptaków i ssaków w różnych środowiskach z różnymi problemami psychicznymi, do problemów z miłością, smutkiem, złością, lękiem i pokonywaniem przeszkód.

Nasza psycholog zajmuje się wydawaniem opinii dla naszych Podopiecznych, którzy starają się o rentę lub ocenę stopnia niepełnosprawności.

 

Zajęcia logopedyczne

Wykorzystują zarówno ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia umożliwiające korektę wady wymowy, jak i poprawiające jakość wymowy. Do zajęć używane są atrakcyjne pomoce. Ćwiczenia poprawiają jakość komunikacji międzyludzkiej.

 

Kinezjologia edukacyjna

 

Jest określana jako gimnastyka mózgu. Wspiera naturalny rozwój człowieka przez ćwiczenia motoryczne. Podstawą tej metody jest ruch fizyczny niezbędny do organizowania właściwej pracy mózgu i ciała. Ćwiczenia poprawiają pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową, zwiększają zdolności manualne, łagodzą stres, redukują napięcie psychiczne, usprawniają pamięć, precyzję wyrażania własnych myśli, stymulują do twórczego myślenia i pozytywnej motywacji. Zajęcia odbywają się grupowo.

 

Zajęcia rehabilitacyjne

 

Celem zajęć jest podtrzymanie lub przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej               i komfortu życia. W trakcie współpracy wykorzystuje się różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując możliwe terapie, do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Zajęcia odbywają się w toku indywidualnym i grupowym. Wykorzystuje się do zajęć sprzęt sportowo-rehabilitacyjny (drabinki, piłki, huśtawki, ciężarki itp.). Formy zajęć : ćwiczenia ogólnorozwojowe, równoważne, oddechowe, relaksacyjne, na przyrządach, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, masaż.

 

Poezjoterapia

Terapia prowadzona w ośrodku, wykorzystująca poezję, polega na czytaniu, recytowaniu, pisaniu wierszy. Uczestnicy podczas zajęć mają okazję poznawać utwory różnych poetów. Są brane pod uwagę upodobania, zainteresowania uczestników. Wykorzystywane są w terapii wiersze zarówno miłosne, religijne, patriotyczne, refleksyjne, humorystyczne, związane z porami roku, przyrodą. Wiersze prezentowane są na organizowanych raz w miesiącu Spotkaniach Poetyckich i raz do roku Konkursie Recytatorskim, gdzie uczestnicy mają możliwość pokazania, wcześniej ćwiczonych umiejętności recytatorskich, mają także możliwość prezentowania własnej twórczości. Gościnnie prowadzone są spotkania dla poetów spoza ośrodka. Spotkania poetyckie wzbogacone są starannie dobieraną muzyką lub prezentacjami multimedialnymi.

 

Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii

Zajęcia muzyczne to działania ukierunkowane na usuwanie napięcia psychofizycznego i ekspresję uczuć. Celem tych zajęć jest też rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych, budzenie pozytywnych emocji i motywacji, oraz rozwijanie komunikacji społecznej i integracja z grupą.               W ramach zajęć muzycznych prowadzone są:

Gry muzyczne

Kreatywne muzykowanie

Ciekawy człowiek ciekawa muzyka

 

Biblioterapia

Zajęcia są prowadzone w oparciu o wyselekcjonowane materiały czytelnicze, mające na celu pomoc      w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz ukierunkowane czytanie. Podczas zajęć z biblioterapii rozbudzamy pasje czytelnicze. Podczas tych zajęć można się zapoznać z najnowszą literaturą piękną, a także tekstami na temat teorii malarstwa, architektury. Uczestnicy mają też możność poznać literaturę podróżniczą, umożliwiającą poznawanie  ciekawostek o innych krajach. Podczas tych zajęć dochodzi do wymiany zdań, dzielenia się przemyśleniami , wrażeniami, emocjami, sięgania do własnych przeżyć i doświadczeń. Zajęcia te mają na celu kształtowanie postawy, uczą własnego punktu widzenia, a także umożliwiają pogłębienie relacji między uczestnikami.

Zajęcia filmowe

Zajęcia filmowe mają na celu wywołanie w Uczestnikach zainteresowania sztuką filmową. Podopieczni po zajęciach uczestniczą w dyskusji, podczas której mogą wyrazić swoje poglądy na temat obejrzanego filmu. Repertuar jest dobierany ze względu na upodobania Uczestników.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia umożliwiają uczestnikom wyrównanie braków w wiadomościach, wspierają rozwój osobisty, uczą koncentracji nad wykonywanym zadaniem. Mają działanie uspokajające. Podczas tych zajęć wykorzystywane są  ćwiczenia orograficzne, gramatyczne, edukacyjne. Do pomocy służą gry, układanki, loteryjki, zestawy ćwiczeń, zagadek, rebusów.

 

Czytanie ze zrozumieniem

 

Podczas zajęć Uczestnicy ćwiczą koncentrację, umiejętność analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. Poziom i forma ćwiczeń dostosowana jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczestników. Dzięki zajęciom Uczestnicy doskonalą umiejętność rozumienia tekstu pisanego i słuchanego, co jest podstawową umiejętnością konieczną w codziennym życiu.

 

Trening kulinarny

Uczestnicy nabywają umiejętności planowania i samodzielnego przygotowywania śniadań i ciepłych posiłków. Poznają zasady zdrowego odżywiania się i prawidłowego przechowywania żywności. Wyrabiają nawyk sprawdzania terminów przydatności do spożycia produktów i wyrobów gotowych. Uczą się korzystania z przepisów kulinarnych oraz obsługi sprzętu AGD. Uczestnicy w trakcie zajęć uczą się dbałości o estetykę podczas spożywania posiłków, dekorowania stołu na święta, posługiwania się sztućcami oraz właściwego zachowania przy stole podczas spożywania posiłków.

Trening funkcjonowania w codziennym życiu:

 

Trening budżetowy

Podczas treningu Uczestnicy uczą się wykonywania podstawowych obliczeń przydatnych                      w codziennym życiu, rozróżniania nominałów i określania ich wartości, racjonalnego planowania wydatków, oszczędzania oraz samodzielnego dysponowania swoimi finansami.

 

Zajęcia edukacyjne: Ziemia i środowisko

Zajęcia mają na celu kształtowanie postawy proekologicznej oraz poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań na temat ekologii, przyrody, techniki i nauki. Podczas zajęć Uczestnicy czytają artykuły z prasy popularnonaukowej, oglądają filmy edukacyjne, grają w quizy i gry edukacyjne.

 

OSOBY PROWADZĄCE TERAPIĘ:

Beata Rześniowiecka –Logopeda i pedagog specjalny. Od lutego 2013 jestem pracownikiem ŚDS. Prowadzę zajęcia z biblioterapii, poezjoterapii, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i edukacyjne.

Ewa Dębska – Terapeuta, socjoterapeuta. W ŚDS prowadzę zajęcia z zakresu socjoterapii, zajęcia z zakresu socjoterapii, zajęcia muzyczne oraz zajęcia edukacyjne z zakresu wiedzy historycznej.

Daria Naszczuk - Arteterapeuta, od 2013 roku jestem pracownikiem ŚDS. Prowadzę zajęcia plastyczne.

Justyna Szatrowska – Terapeuta zajęciowy, od niedawna pracuję w ŚDS. Opiekuję się pracownią komputerową, prowadzę zajęcia z zakresu socjoterapii, filmowe i trening procesów poznawczych.

Małgorzata Orzechowska – Pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy. Pracuję w ŚDS od pięciu lat. Prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz edukacyjne w formie grupowej             i indywidualnej (dla uczestników o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Beata Kubiś- Fizjoterapeutka, terapeutka zajeciowa. W ŚDS prowadzę treningi pamięci i koncentracji, ćwiczenia z zakresu motoryki małej, edukacji zdrowotnej, zajęcia rehabilitacyjne, z kinezjologii edukacyjnej i treningi higieniczne.


Katarzyna Szakowska - Neurologopeda, dogoterapeuta, Inspektor Ochrony Zwierząt we wrocławskiej Ekostraży, ekspert w mediach, szkoleniowiec. Ze Stowarzyszeniem współpracuję od 2017 roku, prowadząc terapię w asyście psów.

 

Beata Lech-Kubańska- aktorka. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu -Wydział Lalkarski. Od lat związana z Integracyjnym Teatrem Arka. Prowadzi w naszym ośrodku zajęcia teatralne. Są to zajęcia oparte o autorską metodę wypracowaną przez prowadzącą poprzez wieloletnie doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi i z obciążeniami.

 

 Krystyna Solarska-psycholog .Pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy od 2006 roku. Wcześniej od 2004, w tym samym miejscu, pracowała jako wykładowca w prywatnej Szkole  Podyplomowej, szkolącej terapeutów zajęciowych. Pracowała też w Ośrodku Leczenia Nerwic.